Valmennus

Valmennuksen perusteet

Valmennusfilosofiani lähtee urheilijan tarpeesta ja tavoitteista sekä omasta tuntemuksesta siitä, että voin omalla ammattitaidollani auttaa häntä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin. Perustan valmennukseni kaiken toiminnan osalta tutkittuun tietoon ja toimiviin todettuihin  harjoituskäytäntöihin. Minulle tärkeää on, että urheilijalla on halu menestyä omassa lajissaan, heillä on motivaatio urheiluun ja he ovat ”hyviä tyyppejä”.

Valmennustoiminta

Valmennustoiminta keskittyy urheilijoiden harjoitettavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen niin henkilökohtaisena valmentajana kuin fysiikkavalmennuksenkin kautta. Valmennustoiminnassa keskeistä on tuntea kansainväliselle huipulle vaadittava suoritustaso sekä menetelmät, joilla sinne päästään. Valmentaminen on mitä suurimmassa määrin ihmissuhdetyötä, joka perustuu urheilijan ja valmentajan sekä sidosryhmien väliseen keskinäiseen luottamukseen. Minulle urheilijan luottamus on kaikki kaikessa.

Henkilökohtainen valmennus

Henkilökohtainen valmennus pitää sisällään valmennussuunnitelman laatimisen yhdessä urheilijan kanssa, hänen kehitystarpeensa huomioiden. Keskeinen tehtävä on päivittäisharjoittelun suunnittelu, ohjaus ja sen toteutuksen seuranta. Henkilökohtainen valmennus vaatii myös suorituskyvyn kehityksen seurantaa sekä testausta.

Yksilövalmennus on paljolti urheilijan tukena olemista sekä urheilijan arjessa mukana elämistä. Itse pidän tärkeänä, että urheilija ymmärtää omasta urheilustaan ”ison kuvan” ja kehittyy keskeiseksi asiantuntijaksi osana omaa urheiluaan. Urheilu on osa elämää ja on tärkeää, että urheilija tunnistaa omat määränpäänsä niin elämässä kun urheilussakin.

Fysiikkavalmennus

Fysiikkavalmennus liittyy yleensä urheilijoiden ominaisuusharjoitteluun. Urheilijalla on lajivalmentaja, jonka vastuulla on kokonaisharjoittelun suunnittelu sekä lajiosaaminen. Fysiikkavalmennuksessa pyritään suorituskyvyn kehittämiseen, harjoitettavuuden parantamiseen sekä vammapreventioon. Fysiikkavalmennus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä lajivalmentajan kanssa, joka luo fysiikkavalmennukseen toteuttamisen raamit.

Fysiikkavalmennus vaatii sekä urheilijan että lajin hyvää tuntemista. Se vaatii myös lajivalmentajan tuntemista sekä ymmärtämystä hänen valmennusfilosofiastaan. Fysiikkavalmentamisessa on tärkeää, että kaikilla valmennukseen osallistuvilla on selkeä tehtävä, rooli ja vastuu urheilijan valmentautumiseen liittyen. Jokainen valmentaja luo urheilijaan kuitenkin erilaisen suhteen, jonka vuoksi useamman valmentajan osallistuminen valmentautumisprosessiin antaa paremmat mahdollisuudet urheilijan auttamiseen kohti päämäärää.

Teemu on valmentajana omistautunut, kunnianhimoinen ja kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Urheilijana on hienoa, että voi luottaa yksilölliseen treeniohjelmaan ja yhteistyö sujuu, kun asioista voidaan keskustella avoimesti.

Helmi Kortetmaa, pikajuoksija

Teemu on valmentajana analyyttinen ja perustaa tekemisen pohjan tutkittuun tietoon. Valmentajana hän haastaa urheilijaa ajattelemaan, asioista keskustellaan ja päivittäisessä tekemisessä eletään kulloisenkin tilanteen päällä. Turhanpäiväisistä asioista on turha Teemulle valittaa, mutta hän osaa tukea, kun siihen on tarvetta.

Johanna Ukkola, hiihtäjä